งานติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร ความถี่ 245 MHz
ณ บ่อก๊าซสินภูฮ่อม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี และ
โรงแยกก๊าซ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

สายอากาศทุกต้นรับประกันคุณภาพ SWR ลงที่ 1:1.2

S__17981462 S__17981463 S__17981464 S__17981465 S__17981466 S__17981467 S__17981468 S__17981469 S__17981470 S__17981471 S__17981472 S__17981473 S__17981474

สนใจติดตั้งเสาทาวเวอร์ หรือ ซื้ออุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ติดต่อเรา ไอเอสเทรดดิ้ง
เชิญได้ที่
?ร้านไอ.เอส.เทรดดิ้ง ถ.ธรรมเจดีย์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
โทร 042-244452
?โทร 081-7995037
Line Id : is037 และ is805