มาแล้ว 🎊 โมบายไอคอมแดง IC-5000FX 🎉
.
รุ่น ใหม่ ล่า สุด ที่ รอ คอย โมบายแดง CB245

IC-5000FX สวย ทนทาน ตามแบบฉบับไอคอมแท้

🥊เครื่องญี่ปุ่นแท้ นำเข้าด้วยบริษัท ยีซีม่อน เรดิโอฯ (สังเกตจากสติ้กเกอร์ฮาโลแกรม GSR)
🥊เครื่องถูกต้อง มีปท. ( ntc id) ขออนุญาตได้ (สติ้กเกอร์ตราครุฑ)
🥊มีประกันเครื่อง 1 ปี
.
———- 1 2 , 9 0 0 บาท ———–
.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::