กล้องวงจรปิดอุดรธานีกับผลงานการติดตั้งกล้องวงจรปิด HIP โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 อุดรธานี จำนวน 4 โรง

กล้องวงจรปิดอุดรธานีกับผลงานการติดตั้งกล้องวงจรปิด HIP โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 อุดรธานี จำนวน 4 โรง
– โรงเรียนวังชมภู
– โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด
– โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
– โรงเรียนบ้านเชียงงาม
เพื่อคอยดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนและคณะครูภายในโรงเรียน

 

S__5685250 S__5685252S__5685257S__5685256S__5685255S__5685251 S__5685253 S__5685258 S__5685259 S__5685260 S__5685261 S__5685262 S__5685254S__5685263 S__5685264 S__5685265 S__5685266 S__5685267 S__5685268 S__5685269

สนใจติดตั้งกล้องวงจรปิดอุดรธานีและใกล้เคียง ติดต่อที่
ร้านกล้องวงจรปิดอุดร กล้องวงจรปิดอุดรธานี
ถนนธรรมเจดีย์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เบอร์กล้องวงจรปิดอุดร.com, 081-7995037

Scroll to Top