17 มกราคม 2018

ผลงานติดตั้งกล้องวงจรปิด ยี่ห้อ CP PLUS (ซีพี พลัส) ความละเอียดของภาพ 1.3 ล้านเมกะพิกเซล

 

✡ “งานเนี๊ยบ เสร็จไว เรียกใช้เรา “ กล้องวงจรปิดอุดรธานีไอเอสเทรดดิ้ง ?
ผลงานติดตั้งกล้องวงจรปิด ยี่ห้อ CP PLUS (ซีพี พลัส)
ความละเอียดของภาพ 1.3 ล้านเมกะพิกเซล (เพิ่มเติม…)

Read More
17 มกราคม 2018

กล้องวงจรปิดอุดรธานีไอเอสเทรดดิ้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

……..? บุ ญ บ้ า น เ ร า ต้ อ ง ยิ่ ง ใ ห ญ่ ?

กล้องวงจรปิดอุดรธานีไอเอสเทรดดิ้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ?????? (เพิ่มเติม…)

Read More
17 มกราคม 2018

ส่งมอบความปลอดภัยอีกหนึ่งที่กับกล้องวงจรปิด CP PLUS

ส่งมอบความปลอดภัยอีกหนึ่งที่กับกล้องวงจรปิด CP PLUS (เพิ่มเติม…)

Read More
17 มกราคม 2018

INNEKT ความละเอียด 1 ล้านเมกะพิเซล ราคาพร้อมติดตั้ง 12,900 บาท

กล้องวงจรปิด INNEKT) “ชัดกว่าที่คุณเคยเห็น”

ภาพการติดกล้องวงจรปิด INNEKT ความละเอียด 1 ล้านเมกะพิเซล ราคาพร้อมติดตั้ง 12,900 บาท (เพิ่มเติม…)

Read More
17 มกราคม 2018

กล้องวงจรปิดความคมชัดระดับ FULL HD ยี่ห้อ AMORN รับประกัน 2 ปี

ส่งมอบความคมชัดอีกหนึ่งที่ครับ

กับกล้องวงจรปิดความคมชัดระดับ FULL HD ยี่ห้อ AMORN รับประกัน 2 ปี (เพิ่มเติม…)

Read More
7 ตุลาคม 2017

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดความละเอียด 2 ล้านเมกะพิกเซล ที่โรงงานน้ำตาลกุมภวาปี

ส่งมอบเรียบร้อยครับ?
สำหรับงานติดตั้งกล้องวงจรปิด ?
ความละเอียด 2 ล้านเมกะพิกเซล
ที่โรงงานน้ำตาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
(เพิ่มเติม…)

Read More
13 กันยายน 2017

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด ตามคุณลักษณะของกระทรวงไอซีที

ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย กับงานติดตั้งกล้องวงจรปิด ตามคุณลักษณะของกระทรวงไอซีที ติดตั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบล นางัวอำเภอ น้ำโสม จังหวัด
อุดรธานี
— อย่าปล่อยให้วัวหายแล้วล้อมคอก — (เพิ่มเติม…)

Read More
13 กันยายน 2017

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จำนวน 100 ตัว

ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว กับงานติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จำนวน 100 ตัว (เพิ่มเติม…)

Read More
13 กันยายน 2017

CP PLUS ราคาเพียง 12,900 บาท พร้อมติดตั้ง

คุณภาพเกินราคา กับกล้องวงจรปิด CP PLUS
ราคาเพียง 12,900 บาท พร้อมติดตั้ง
และเซ็ตออนไลน์ดูผ่านมือถือ (เพิ่มเติม…)

Read More