DAHUA – ความละเอียด 1 ล้านเมกะพิกเซล – เลนส์ขนาด 2.8 mm

// ให้ เรา ดู แล ความ ปลอด ภัย ให้ คุณ //
// กล้อง วง จร ปิด อุ ดร ธา นี //
งานเล็กหรืองานใหญ่เรียกใช้เรา
——————————————–
กับผลงานการติดตั้งกล้องวงจรปิดต้าหัว DAHUA
– ความละเอียด 1 ล้านเมกะพิกเซล
– เลนส์ขนาด 2.8 มิลให้ความกว้างของภาพสามารถเก็บรายละเอียดได้มากกว่าเลนส์ขนาด3.6
——————————————–
ภาพหน้างานติดตั้งที่ อำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี

S__15785988 S__15785991 S__15785992 S__15785994 S__15785997 S__15785998 S__15786000 S__15786002 S__15786015 S__15786016 S__15786017 S__15786021 S__15786024 S__15786026
——————————————-

สนใจติดกล้องวงจรปิดอุดรธานีและใกล้เคียง สามารถเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าได้ที่
ร้านกล้องวงจรปิดอุดรธานีกล้องวงจรปิดใหม่ล่าสุด ถ.ธรรมเจดีย์
☎️ 042-244452
?081-7995037 081-1187805
? is037 และ is805

Scroll to Top