เสาอากาศวิทยุสื่อสาร NA-805 SMA ตัวเมีย Dual Band Short Nagoya สําหรับ Kenwood UV-5R GT-3

แสดง %d รายการ

Scroll to Top