ชุดกล้อง Dahua 4 ตัว ( เครื่องบันทึก x1 , กล้อง 2mp x4 ตัว)

3,190 บาท

ใน ชุดประกอบ ด้วย

เครื่องบันทึก XVR 4104 i 1 เครื่อง รุ่นใหม่

กล้อง 2mp 4 ตัว

*** สามารถ เลือก ซื้อ อแดปเตอร์กล้องเพิ่มได้ 4 ตัว****

Guaranteed Safe Checkout

ใน ชุดประกอบ ด้วย

เครื่องบันทึก XVR 4104 i 1 เครื่อง รุ่นใหม่

กล้อง 2mp 4 ตัว

*** สามารถ เลือก ซื้อ อแดปเตอร์กล้องเพิ่มได้ 4 ตัว****ชุดกล้อง Dahua 4 ตัว ( เครื่องบันทึก x1ชุดกล้อง Dahua 4 ตัว ( เครื่องบันทึก x1 , กล้อง 2mp x4 ตัว)
3,190 บาท
Scroll to Top