แจ็ค DC ผู้แบบกด บรรจุ1ตัว DC JACK อุปกรณ์สำหรับกล้องวงจรปิด CCTV

บาท

– หัวแจ็ค DC ตัวผู้ และ ตัวเมีย สำหรับกล้อง CCTV
– ใช้ต่อเชื่อมระหว่างสายไฟ สำหรับกล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิด หัวแจ็ค DC ตัวเมีย
(เสียบด้าน Adaptor) หัวแจ็ค DC ตัวเมีย สำหรับต่อ
สายไฟเลี้ยงกล้อง ใช้ต่อเชื่อมระหว่างสายไฟ
กับ Adaptor

Guaranteed Safe Checkout

– หัวแจ็ค DC ตัวผู้ และ ตัวเมีย สำหรับกล้อง CCTV
– ใช้ต่อเชื่อมระหว่างสายไฟ สำหรับกล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิด หัวแจ็ค DC ตัวเมีย
(เสียบด้าน Adaptor) หัวแจ็ค DC ตัวเมีย สำหรับต่อ
สายไฟเลี้ยงกล้อง ใช้ต่อเชื่อมระหว่างสายไฟ
กับ Adaptorแจ็ค DC ผู้แบบกด บรรจุ1ตัว DC JACK อุปกรณ์สำหรับกล้องวงจรปิด CCTVแจ็ค DC ผู้แบบกด บรรจุ1ตัว DC JACK อุปกรณ์สำหรับกล้องวงจรปิด CCTV
บาท
Scroll to Top