Sale!

【หูฟังฟรี】วิทยุสื่อสาร Motorola GP338 Plus Walkie Talkie 15 วัตต์ 4 Bands วิทยุสื่อสารดำ ระยะการสื่อสาร 10km 6800mAH

1,150 บาท

ฟังก์ชั่นสัญญาณเตือนฉุกเฉินของ SOS
ในกรณีฉุกเฉินคุณสามารถส่งสัญญาณเตือนภัยได้
ผ่านอินเตอร์คอมนอกจากนี้คุณยังสามารถซ่อนพื้นหลังของ Codeto ตัวตนที่อำนวยความสะดวกในการใช้คุณสมบัติความปลอดภัย

ความคุ้มครองเมือง: 1-3km
ความครอบคลุมของภูเขา: 1-5 กม.
ความครอบคลุมธรรมดา: 2-6 กม.
พื้นผิวของการครอบคลุมทะเล: 2-8 กม.
สัญญาณไม่มีความต้านทาน: LT มี calldistance เพียงพอที่จะปรับตัวให้เลือกมากมาย
สิ่งแวดล้อม.

ful lband fm intercom
VHF: 136-180MHz+200-260MHz
UHF: 400-520MHz+350-400MHz
FM: 66-108MHz / AM: 108-136MHz

Treatment power: 15W
Memory Channel: 256
ชุดแบตเตอรี่ 6800mAh li-ion

A key to copyfrequency

Guaranteed Safe Checkout

ฟังก์ชั่นสัญญาณเตือนฉุกเฉินของ SOS
ในกรณีฉุกเฉินคุณสามารถส่งสัญญาณเตือนภัยได้
ผ่านอินเตอร์คอมนอกจากนี้คุณยังสามารถซ่อนพื้นหลังของ Codeto ตัวตนที่อำนวยความสะดวกในการใช้คุณสมบัติความปลอดภัย

ความคุ้มครองเมือง: 1-3km
ความครอบคลุมของภูเขา: 1-5 กม.
ความครอบคลุมธรรมดา: 2-6 กม.
พื้นผิวของการครอบคลุมทะเล: 2-8 กม.
สัญญาณไม่มีความต้านทาน: LT มี calldistance เพียงพอที่จะปรับตัวให้เลือกมากมาย
สิ่งแวดล้อม.

ful lband fm intercom
VHF: 136-180MHz+200-260MHz
UHF: 400-520MHz+350-400MHz
FM: 66-108MHz / AM: 108-136MHz

Treatment power: 15W
Memory Channel: 256
ชุดแบตเตอรี่ 6800mAh li-ion

A key to copyfrequency【หูฟังฟรี】วิทยุสื่อสาร Motorola GP338 Plus Walkie Talkie 15 วัตต์ 4 Bands วิทยุสื่อสารดำ ระยะการสื่อสาร 10km 6800mAH【หูฟังฟรี】วิทยุสื่อสาร Motorola GP338 Plus Walkie Talkie 15 วัตต์ 4 Bands วิทยุสื่อสารดำ ระยะการสื่อสาร 10km 6800mAH
1,150 บาท
Scroll to Top