(1ต้น) เสายาง วิทยุสื่อสาร 2 ย่านความถี่ 136-174/ 245-246Mhz ในต้นเดียว ทั้งเครื่องดำ และเครื่องแดง ขั้ว BNC และ SMA-F

120 บาท

(1ต้น) เสายาง วิทยุสื่อสาร 2 ย่านความถี่
136-174/ 245-246Mhz ในต้นเดียว
ทั้งเครื่องดำ และเครื่องแดง
ขั้ว BNC และ SMA-F
ยาว 22 เซนติเมตร
Gain: 2.15dBi
Max power : 10W
V.S.W.R:lessthan : 1.5
Impedance : 50 Ohm

Guaranteed Safe Checkout

(1ต้น) เสายาง วิทยุสื่อสาร 2 ย่านความถี่
136-174/ 245-246Mhz ในต้นเดียว
ทั้งเครื่องดำ และเครื่องแดง
ขั้ว BNC และ SMA-F
ยาว 22 เซนติเมตร
Gain: 2.15dBi
Max power : 10W
V.S.W.R:lessthan : 1.5
Impedance : 50 Ohm(1ต้น) เสายาง วิทยุสื่อสาร 2 ย่านความถี่ 136-174/ 245-246Mhz ในต้นเดียว ทั้งเครื่องดำ และเครื่องแดง ขั้ว BNC และ SMA-F(1ต้น) เสายาง วิทยุสื่อสาร 2 ย่านความถี่ 136-174/ 245-246Mhz ในต้นเดียว ทั้งเครื่องดำ และเครื่องแดง ขั้ว BNC และ SMA-F
120 บาท
Scroll to Top