HVISION Hot ชุดกล้องวงจรปิด wifi 4CH 5M Lite กล้องวงจรปิดไร้สาย ไฟเฟลช/ไซเรนเดือนภัย พูดคุย/อัดเสียงได้ กลางคืนภาพเป็นสี

4,999 บาท

HVISION Hot ชุดกล้องวงจรปิด wifi 4CH 5M Lite กล้องวงจรปิดไร้สาย พูดคุย/อัดเสียงได้ กล้องวงจรปิด wifi กลางคืนภาพเป็นสี

กล้อง EC-10-WF 1ตัว :รายการนี้คือตามรูปตัวเลือกมีเฉพาะกล้อง 1ตัว ติดตั้งดูออนไลน์ได้ ไม่มีเน็ตก็ใช้งานได้ กลางคืนภาพเป็นสี พูดคุยโต้ตอบกันได้ อัดเสียงได้
ชุด2 G4R+EC-10-WF*2 :รายการนี้คือตามรูปตัวเลือกมีเครื่อบบันทึกพร้อมกล้อง 2ตัว ติดตั้งดูออนไลน์ได้ ไม่มีเน็ตก็ใช้งานได้ กลางคืนภาพเป็นสี พูดคุยโต้ตอบกันได้ อัดเสียงได้
ชุด4 G4R+EC-10-WF*4 :รายการนี้คือตามรูปตัวเลือกมีเครื่อบบันทึกพร้อมกล้อง 4ตัว ติดตั้งดูออนไลน์ได้ ไม่มีเน็ตก็ใช้งานได้ กลางคืนภาพเป็นสี พูดคุยโต้ตอบกันได้ อัดเสียงได้

รายละเอียดแอป
รุ่น EC ใช้แอป Esee Cloud ดาวโหลด APP ที่ Google Play Store หรือ App Store

ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นเมมโมรี่การ์ดที่ลูกค้าสั่งกับทางร้าน
16Gs = เมมโมรี่การ์ดรุ่น 1016 วิธีการบันทึก2แบบ แบบที่1.ตั้งค่ากล้องบันทึกเฉพาะเหตุการณ์ กล้องจะบันทึกวีดีโอตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือเคลื่อนไหว รวมแล้วเวลาบันทึกมากกว่า 7วันขึ้นไป แบบที่2.การบันทึกตลอดเวลา สามารถบันทึกวีดีโอตลอดต่อเนื่อง ไม่เกิน 7วัน
32Gs = เมมโมรี่การ์ดรุ่น 1032 วิธีการบันทึก2แบบ แบบที่1.ตั้งค่ากล้องบันทึกเฉพาะเหตุการณ์ กล้องจะบันทึกวีดีโอตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือเคลื่อนไหว รวมแล้วเวลาบันทึกมากกว่า 10วันขึ้นไปและไม่เกิน20วัน แบบที่2.การบันทึกตลอดเวลา สามารถบันทึกวีดีโอตลอดต่อเนื่อง ไม่เกิน 10วัน
64Gs = เมมโมรี่การ์ดรุ่น 1064 วิธีการบันทึก2แบบ แบบที่1.ตั้งค่ากล้องบันทึกเฉพาะเหตุการณ์ กล้องจะบันทึกวีดีโอตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือเคลื่อนไหว รวมแล้วเวลาบันทึกมากกว่า 15วันขึ้นไปและไม่เกิน30วัน แบบที่2.การบันทึกตลอดเวลา สามารถบันทึกวีดีโอตลอดต่อเนื่อง ไม่เกิน15วัน
128Gs = เมมโมรี่การ์ดรุ่น 10128 วิธีการบันทึก2แบบ แบบที่1.ตั้งค่ากล้องบันทึกเฉพาะเหตุการณ์ กล้องจะบันทึกวีดีโอตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือเคลื่อนไหว รวมแล้วเวลาบันทึกมากกว่า 20วันขึ้นไปและไม่เกิน60วัน แบบที่2.การบันทึกตลอดเวลา สามารถบันทึกวีดีโอตลอดต่อเนื่อง ไม่เกิน20วัน
ทางร้านแนะนำลูกค้าตั้งค่าการบันทึกแบบบันทึกเฉพาะเหตุการณ์ สาเหตุคือบันทึกข้อมูลตอนมีเหตุการเกิดขึ้น ประหยัดพื้นที่เมม บันทึกข้อมูลได้ยาวนาน

การรับประกัน
1. สินค้ารับประกัน ตามเงื่อนไขของทางร้านกำหนด
– ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ขั้นตอนแรก ให้ลูกค้าลงทะเบียนการรับประกันแบบออนไลน์ (วิธีการลงทะเบียนประกัน ตามใบรับประกันที่ส่งไปกับสินค้า)
– รับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องในการผลิต หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานจากโรงงาน
– การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิดวิธี, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การตกหล่น, การซ่อมแซม
– สินค้ามีรอยแก้ไข แตกหัก มีสภาพความเสียหาย ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไม่ครบ หรือสูญหายจะถือว่าสินค้าสิ้นสุดการรับประกันทันที
– การประกันสินค้านี้ไม่รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง หรือของแถมอื่น ๆ ที่มีมาในกล่อง เช่น สายชาร์จที่แถมมาในกล่องปลั๊กรุ่นต่าง ๆ
– สินค้าที่เป็นของแถม ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน
– กรณีสั่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้
– กรณีใส่ที่อยู่ผิด ทางร้านไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ลูกค้าต้องยกเลิกแล้วสั่งสินค้าเข้ามาใหม่

กรณีลูกค้าได้รับสินค้าไม่ครบ ได้รับสินค้าผิดรุ่น หรือพสัดุเสียหายจากขั้นตอนขนส่ง
1.ทางร้านอนุญาตให้ลูกค้าทุกท่านแกะสินค้าต่อหน้าพนักงานขนส่ง หากสินค้าไม่ครบ ไม่ตรงรุ่น หรือสินค้าเสียหาย ลูกค้าให้พนักงานขนส่งตีคืนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2.ลูกค้าต้องถ่ายวีดีโอขณะแกะสินค้าโดยไม่มีการตัดต่อ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันสินค้า กรณีได้รับสินค้าไม่ครบ ได้รับสินค้าผิดรุ่น หรือพสัดุเสียหายจากขั้นตอนขนส่ง ให้ลูกค้าส่งวีดีโอที่ถ่ายไว้ส่งไปช่องสนทนาแอดมิน แอดมินได้รับวีดีโอแล้วจะรีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง แล้วรีบดำเนินการส่งสินค้าใหม่ให้ลูกค้า
3.กรณีอุปกรณ์ต่อพ่วง หรือของแถมอื่น ๆ ที่แถมในกล่อง เช่น สายชาร์จที่แถมมาในกล่องปลั๊กรุ่นต่าง ๆ ไม่ครบหรือขาดส่ง ลูกค้าสามรถแจ้งทางแอดมินเพื่อส่งใหม่ไปให้ (ค่าขนส่งลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง)

กรณีสินค้ามีปัญหา
1.หากพบสินค้ามีปัญหา ขั้นตอนแรก ให้ลูกค้าแจ้งทางแอดมินเพื่อให้แอดมินช่วยเหลือและแก้ไขเบื้องต้น ( รายละเอียดขั้นตอนการเครมตามที่แอดมินแจ้งไป )
2.หากพบสินค้ามีปัญหาทุกครั้งที่ต้องส่งเคลมสินค้า ต้องแจ้งแอดมินทุกกรณีและต้องได้รับการอนุญาติจากแอดมินก่อนเท่านั้น หากส่งสินค้ามาโดยไม่ได้แจ้ง หรือ ไม่ได้รับการอนุญาติจากแอดมิน *ทางร้านไม่รับผิดชอบทุกกรณี ///เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่ทางร้านกำหนด///
3.กรณีเคลมสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้า ค่าขนส่งทุกครั้งลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง

หมายเหตุ : ทางร้านขอสงวนสิทธิ์รายละเอียดสินค้าต่างๆ หากลูกค้าเข้าใจผิดเอง รายละเอียดสินค้าต่างๆต้องตามที่ทางร้านอธิบาย

Guaranteed Safe Checkout

HVISION Hot ชุดกล้องวงจรปิด wifi 4CH 5M Lite กล้องวงจรปิดไร้สาย พูดคุย/อัดเสียงได้ กล้องวงจรปิด wifi กลางคืนภาพเป็นสี

กล้อง EC-10-WF 1ตัว :รายการนี้คือตามรูปตัวเลือกมีเฉพาะกล้อง 1ตัว ติดตั้งดูออนไลน์ได้ ไม่มีเน็ตก็ใช้งานได้ กลางคืนภาพเป็นสี พูดคุยโต้ตอบกันได้ อัดเสียงได้
ชุด2 G4R+EC-10-WF*2 :รายการนี้คือตามรูปตัวเลือกมีเครื่อบบันทึกพร้อมกล้อง 2ตัว ติดตั้งดูออนไลน์ได้ ไม่มีเน็ตก็ใช้งานได้ กลางคืนภาพเป็นสี พูดคุยโต้ตอบกันได้ อัดเสียงได้
ชุด4 G4R+EC-10-WF*4 :รายการนี้คือตามรูปตัวเลือกมีเครื่อบบันทึกพร้อมกล้อง 4ตัว ติดตั้งดูออนไลน์ได้ ไม่มีเน็ตก็ใช้งานได้ กลางคืนภาพเป็นสี พูดคุยโต้ตอบกันได้ อัดเสียงได้

รายละเอียดแอป
รุ่น EC ใช้แอป Esee Cloud ดาวโหลด APP ที่ Google Play Store หรือ App Store

ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นเมมโมรี่การ์ดที่ลูกค้าสั่งกับทางร้าน
16Gs = เมมโมรี่การ์ดรุ่น 1016 วิธีการบันทึก2แบบ แบบที่1.ตั้งค่ากล้องบันทึกเฉพาะเหตุการณ์ กล้องจะบันทึกวีดีโอตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือเคลื่อนไหว รวมแล้วเวลาบันทึกมากกว่า 7วันขึ้นไป แบบที่2.การบันทึกตลอดเวลา สามารถบันทึกวีดีโอตลอดต่อเนื่อง ไม่เกิน 7วัน
32Gs = เมมโมรี่การ์ดรุ่น 1032 วิธีการบันทึก2แบบ แบบที่1.ตั้งค่ากล้องบันทึกเฉพาะเหตุการณ์ กล้องจะบันทึกวีดีโอตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือเคลื่อนไหว รวมแล้วเวลาบันทึกมากกว่า 10วันขึ้นไปและไม่เกิน20วัน แบบที่2.การบันทึกตลอดเวลา สามารถบันทึกวีดีโอตลอดต่อเนื่อง ไม่เกิน 10วัน
64Gs = เมมโมรี่การ์ดรุ่น 1064 วิธีการบันทึก2แบบ แบบที่1.ตั้งค่ากล้องบันทึกเฉพาะเหตุการณ์ กล้องจะบันทึกวีดีโอตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือเคลื่อนไหว รวมแล้วเวลาบันทึกมากกว่า 15วันขึ้นไปและไม่เกิน30วัน แบบที่2.การบันทึกตลอดเวลา สามารถบันทึกวีดีโอตลอดต่อเนื่อง ไม่เกิน15วัน
128Gs = เมมโมรี่การ์ดรุ่น 10128 วิธีการบันทึก2แบบ แบบที่1.ตั้งค่ากล้องบันทึกเฉพาะเหตุการณ์ กล้องจะบันทึกวีดีโอตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือเคลื่อนไหว รวมแล้วเวลาบันทึกมากกว่า 20วันขึ้นไปและไม่เกิน60วัน แบบที่2.การบันทึกตลอดเวลา สามารถบันทึกวีดีโอตลอดต่อเนื่อง ไม่เกิน20วัน
ทางร้านแนะนำลูกค้าตั้งค่าการบันทึกแบบบันทึกเฉพาะเหตุการณ์ สาเหตุคือบันทึกข้อมูลตอนมีเหตุการเกิดขึ้น ประหยัดพื้นที่เมม บันทึกข้อมูลได้ยาวนาน

การรับประกัน
1. สินค้ารับประกัน ตามเงื่อนไขของทางร้านกำหนด
– ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ขั้นตอนแรก ให้ลูกค้าลงทะเบียนการรับประกันแบบออนไลน์ (วิธีการลงทะเบียนประกัน ตามใบรับประกันที่ส่งไปกับสินค้า)
– รับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องในการผลิต หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานจากโรงงาน
– การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิดวิธี, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การตกหล่น, การซ่อมแซม
– สินค้ามีรอยแก้ไข แตกหัก มีสภาพความเสียหาย ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไม่ครบ หรือสูญหายจะถือว่าสินค้าสิ้นสุดการรับประกันทันที
– การประกันสินค้านี้ไม่รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง หรือของแถมอื่น ๆ ที่มีมาในกล่อง เช่น สายชาร์จที่แถมมาในกล่องปลั๊กรุ่นต่าง ๆ
– สินค้าที่เป็นของแถม ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน
– กรณีสั่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้
– กรณีใส่ที่อยู่ผิด ทางร้านไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ลูกค้าต้องยกเลิกแล้วสั่งสินค้าเข้ามาใหม่

กรณีลูกค้าได้รับสินค้าไม่ครบ ได้รับสินค้าผิดรุ่น หรือพสัดุเสียหายจากขั้นตอนขนส่ง
1.ทางร้านอนุญาตให้ลูกค้าทุกท่านแกะสินค้าต่อหน้าพนักงานขนส่ง หากสินค้าไม่ครบ ไม่ตรงรุ่น หรือสินค้าเสียหาย ลูกค้าให้พนักงานขนส่งตีคืนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2.ลูกค้าต้องถ่ายวีดีโอขณะแกะสินค้าโดยไม่มีการตัดต่อ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันสินค้า กรณีได้รับสินค้าไม่ครบ ได้รับสินค้าผิดรุ่น หรือพสัดุเสียหายจากขั้นตอนขนส่ง ให้ลูกค้าส่งวีดีโอที่ถ่ายไว้ส่งไปช่องสนทนาแอดมิน แอดมินได้รับวีดีโอแล้วจะรีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง แล้วรีบดำเนินการส่งสินค้าใหม่ให้ลูกค้า
3.กรณีอุปกรณ์ต่อพ่วง หรือของแถมอื่น ๆ ที่แถมในกล่อง เช่น สายชาร์จที่แถมมาในกล่องปลั๊กรุ่นต่าง ๆ ไม่ครบหรือขาดส่ง ลูกค้าสามรถแจ้งทางแอดมินเพื่อส่งใหม่ไปให้ (ค่าขนส่งลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง)

กรณีสินค้ามีปัญหา
1.หากพบสินค้ามีปัญหา ขั้นตอนแรก ให้ลูกค้าแจ้งทางแอดมินเพื่อให้แอดมินช่วยเหลือและแก้ไขเบื้องต้น ( รายละเอียดขั้นตอนการเครมตามที่แอดมินแจ้งไป )
2.หากพบสินค้ามีปัญหาทุกครั้งที่ต้องส่งเคลมสินค้า ต้องแจ้งแอดมินทุกกรณีและต้องได้รับการอนุญาติจากแอดมินก่อนเท่านั้น หากส่งสินค้ามาโดยไม่ได้แจ้ง หรือ ไม่ได้รับการอนุญาติจากแอดมิน *ทางร้านไม่รับผิดชอบทุกกรณี ///เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่ทางร้านกำหนด///
3.กรณีเคลมสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้า ค่าขนส่งทุกครั้งลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง

หมายเหตุ : ทางร้านขอสงวนสิทธิ์รายละเอียดสินค้าต่างๆ หากลูกค้าเข้าใจผิดเอง รายละเอียดสินค้าต่างๆต้องตามที่ทางร้านอธิบายHVISION Hot ชุดกล้องวงจรปิด wifi 4CH 5M Lite กล้องวงจรปิดไร้สาย ไฟเฟลช/ไซเรนเดือนภัย พูดคุย/อัดเสียงได้ กลางคืนภาพเป็นสีHVISION Hot ชุดกล้องวงจรปิด wifi 4CH 5M Lite กล้องวงจรปิดไร้สาย ไฟเฟลช/ไซเรนเดือนภัย พูดคุย/อัดเสียงได้ กลางคืนภาพเป็นสี
4,999 บาท
Scroll to Top