Spender รุ่น ID2462 (แพ็คคู่) ล็อตใหม่ หัวชาร์จ USB-C วิทยุสื่อสาร ไม่ต้องขอใบอนุญาต ส่งไกล 1-3 กม. ประกัน 2 ปี

2,880 บาท

เรียนลูกค้าที่เคารพ
ทางร้านสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้ค่ะ
เราจำหน่ายวิทยุสื่อสารแท้เท่านั้น
มีรับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย
.
วิทยุสื่อสาร Spender รุ่น D2462
ราคามีการปรับขึ้น เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ

Price 1,400 บาท/ เครื่อง
ซื้อเป็นคู่ราคา 2700บาท/คู่
.
เครื่องถูกกฎหมาย มี NBTC ID มีเลขกสทช.
ความถี่ 245.000-246.9875 MHz (160 ช่อง 53 โทน CTCSS/214 DCS)
160 ช่องใช้งาน
กำลังส่ง 0.5 วัตต์ (ออกจริง 2 วัตต์)
แบตเตอรี่ 1,100 mAh (Li-ion)
ระยะทางใช้งาน
[ 2 km ในที่โล่ง] ใช้งานจริง
[500m-1 Km] ตึก มาตรฐานทั่วไป [4 ชั้น]

อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย
1. ตัวเครื่อง
2. แบตเตอรี่
3. เสายาง
4. อแดปเตอร์ + USB-C
5. คลิปหลัง
6. สายคล้องมือ
7. หูฟัง
8. คู่มือการใช้งาน
รับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี แบตเตอรี่ 6 เดือน

Guaranteed Safe Checkout

เรียนลูกค้าที่เคารพ
ทางร้านสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้ค่ะ
เราจำหน่ายวิทยุสื่อสารแท้เท่านั้น
มีรับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย
.
วิทยุสื่อสาร Spender รุ่น D2462
ราคามีการปรับขึ้น เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ

Price 1,400 บาท/ เครื่อง
ซื้อเป็นคู่ราคา 2700บาท/คู่
.
เครื่องถูกกฎหมาย มี NBTC ID มีเลขกสทช.
ความถี่ 245.000-246.9875 MHz (160 ช่อง 53 โทน CTCSS/214 DCS)
160 ช่องใช้งาน
กำลังส่ง 0.5 วัตต์ (ออกจริง 2 วัตต์)
แบตเตอรี่ 1,100 mAh (Li-ion)
ระยะทางใช้งาน
[ 2 km ในที่โล่ง] ใช้งานจริง
[500m-1 Km] ตึก มาตรฐานทั่วไป [4 ชั้น]

อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย
1. ตัวเครื่อง
2. แบตเตอรี่
3. เสายาง
4. อแดปเตอร์ + USB-C
5. คลิปหลัง
6. สายคล้องมือ
7. หูฟัง
8. คู่มือการใช้งาน
รับประกัน ตัวเครื่อง 2 ปี แบตเตอรี่ 6 เดือนSpender รุ่น ID2462 (แพ็คคู่) ล็อตใหม่ หัวชาร์จ USB-C วิทยุสื่อสาร ไม่ต้องขอใบอนุญาต ส่งไกล 1-3 กม. ประกัน 2 ปีSpender รุ่น ID2462 (แพ็คคู่) ล็อตใหม่ หัวชาร์จ USB-C วิทยุสื่อสาร ไม่ต้องขอใบอนุญาต ส่งไกล 1-3 กม. ประกัน 2 ปี
2,880 บาท
Scroll to Top