ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย กับงานติดตั้งกล้องวงจรปิด ตามคุณลักษณะของกระทรวงไอซีที ติดตั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบล นางัวอำเภอ น้ำโสม จังหวัด

Scroll to Top