26 สิงหาคม 2016

ICOM รุ่น IC- 3033T เครื่องสังเคราะห์ความถี่ ประเภท 2 สามารถกันน้ำได้ ผ่านมาตรฐาน IP 67

ส่งมอบเรียบร้อยครับ กับวิทยุสื่อสารที่สวย ทน อึด ตามแบบฉบับของ ICOM ญี่ปุ่นแท้
ICOM รุ่น IC- 3033T เครื่องสังเคราะห์ความถี่ ประเภท 2 สามารถกันน้ำได้ ผ่านมาตรฐาน IP 67 (เพิ่มเติม…)

Read More