กล้องวงจรปิดอุดรร่วมเดินทางไปชมขั้นตอนการผลิตเครื่องวิทยุสื่อสาร ICOM แท้ๆที่โรงงาน ประเทศญี่ปุ่น??

ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านวิทยุสื่อสารในจังหวัดอุดรธานี ?