4 เมษายน 2016

SPENDER 751H วอแดง?แรงสุดๆ !!!!

สำหรับท่านที่หาเครื่องแดง แรงดี มีปท. ทางวิทยุสื่อสารอุดรธานีไอเอสเทรดดิ้ง ขอเสนอ….?
SPENDER 751H วอแดง?แรงสุดๆ !!!!
“ราคา 3,200 บาท”
(เพิ่มเติม…)

Read More